Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Образец 1 - представяне на участникаПредставяне на участника - обр. 1.docx16.06.2020
Количествена сметкаKCC - обр. 3.1..xls16.06.2020
Техническа спецификацияТехническа спецификация.docx16.06.2020
Покана за пазарни консултации01_ Покана компютърна техника.pdf16.06.2020
Техническо предложениеТехническо предложение- обр. 2.doc16.06.2020
Ценово предложениеЦеново предложение - обр. 3.doc16.06.2020