Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обява 03 за ОП2_ Obiava_ 03_ Merki VOMR MIG_ Samokov_ 2020_.PDF29.04.2020
Информация за публикувана Обява 03 в АОП1_ Info za Publ. Obiava_ 03_ AOP_ Merki VOMR MIG_ Samokov_ 2020_.PDF29.04.2020
Заглавна страница на Документацията3.1_ Zaglavna Stranica_ Dokumentacia_ Obiava_ 03_.PDF29.04.2020
Документация за участие и Образци към Обява 033.2_ Документация и Образци за Обява_ 03_ Консултантски услуги.docx29.04.2020
ЕЕДОП файлове - Електронен ЕЕДОП4_espd-request_ Obiava_ 03_.zip29.04.2020
Протокол за избор на изпълнителProtokol_ Obiava_ 03_ Merki VOMR MIG_ Samokov_ 2020_.PDF20.05.2020
Договор за изпълнение на поръчкатаДоговор_ ОПИМОС_ Консулт. услуги_ МИГ_ 2020_.PDF29.06.2020