Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
СтановищеСтановище.pdf28.05.2020
Проект - Част ЕЕЧаст енергийна ефективност.pdf28.05.2020
Проект ОСИПОсип.pdf28.05.2020
Проект - Чертеж 1Чертеж 1_compressed.pdf28.05.2020
Проект - Част АрхитектураЧаст_Архитектура.pdf28.05.2020
Проект - Част ЕлектроЧаст_електро.pdf28.05.2020
Разрешение за Строежразрешение за строеж.pdf28.05.2020
Проект - СхемиСхеми.pdf28.05.2020
Проект Пожарна БезопасностПожарна безопасност.pdf28.05.2020
Решение за откриване на процедурата ФЕД01_ Решение_ II_ ФЕД_ ЕЕ_ НДЕФ_ Самоков_ 05_2020_.PDF28.05.2020
Решение за откриване на процедурата АОП1_ Решение_ II_ АОП_ ЕЕ_ НДЕФ_ Самоков_ 05_2020.PDF28.05.2020
ЕЕДОП файлове 5_ espd-request_ 00580-2020-0014.zip28.05.2020
Обявление за поръчка АОП - 00580-2020-00142_ Обявление_ II_ АОП_ ЕЕ_ НДЕФ_ Самоков_ 05_2020_.PDF28.05.2020
АОС 1450АОС №1450.pdf28.05.2020
Документация за участие и Образци3_ Документация за участие и Образци_ НДЕФ_ УЧИЛИЩА_.rar28.05.2020
АОС 15448АОС №15448.pdf28.05.2020
Проект ВИКВИК.pdf28.05.2020
Приложения към Документацията4_ Приложения към Документацията_ НДЕФ_ УЧИЛИЩА_.rar28.05.2020
План за Управление на строителните отпадъциПлан за управление на строителни отпадъци.pdf28.05.2020
План за Безопасност и ЗдравеПлан за безопасност и здраве_compressed.pdf28.05.2020
План за последователността на СМРПлан+за+последователността+на+извършване+на+СМР.pdf28.05.2020
Доклад за обследване ЕЕДоклад за обследване за енергийна ефективност.pdf28.05.2020
Доклад за оценка съотвестстието на ЕЕДоклад за оценка на съответствие на част Енергийна ефективност на инвестиционен проект.pdf28.05.2020
Конструктивно становищеКонструктивно становище.pdf28.05.2020
Проект ОВКОВК.pdf28.05.2020
Проект ПБЗ ЧертежПБЗ_Чертеж+1 (1).pdf28.05.2020
Проект - Сметна ДокументацияСметна документация.pdf28.05.2020
Протокол 1Protokol_ 1_ NDEF_ EE Uchilishta_ Samokov_ 2020.PDF03.07.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предл_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша Самоков_ 2020.PDF21.10.2020
Решение за определяне на изпълнителРешение Изпълнител_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша_ Самоков_ 2020_.PDF06.11.2020
Протокол 3Протокол_ 3_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша_ Самоков_ 2020_.PDF06.11.2020
Доклад на комисиятаДоклад_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша_ Самоков_ 2020_.PDF06.11.2020
Протокол 2Протокол_ 2_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша_ Самоков_ 2020_.PDF06.11.2020
Решение за определяне на изпълнителРешение Изпълнител_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша_ Самоков_ 2020_.PDF06.11.2020
Съобщение за Решение за опред. на изпълнител до КЛ БИЛД ЕООДПисмо за Решение опред. изпълнител КЛ БИЛД ЕООД_.PDF10.11.2020
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка_ 00580-2020-0014.mhtml25.01.2021
Договор за изпълнение на поръчкатаДоговор_ НДЕФ_ ЕЕ Училиша_ Самоков_ 2020_ Строителна Компания ДЗЗД_.PDF25.01.2021