Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Количествена сметка7_ КСС оферта.xls20.03.2020
Образци към Обява 025_ Образци към Обява_ 02_ 2020_ .rar20.03.2020
ЕЕДОП файлове - Електронен ЕЕДОП8_ espd-request_ Obiava 02_.zip20.03.2020
Договор Проект към Обява 024_ Договор Проект за СМР_ .doc20.03.2020
Техническа спецификация6_ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОДЗ САМОКОВО.docx20.03.2020
Информация за публикувана в профила на купувача обява 0201_ Info za Publ. Obiava_ 02_ SMR Tekusht Remont Ograda ODZ Samokovo_ 2020_.PDF20.03.2020
Обява 02 за обществена поръчка1_ Obiava_ 02_ SMR Tekusht Remont Ograda ODZ Samokovo_ 2020_.PDF20.03.2020
Заглавна страница Документатация2.1_ Заглавна Страница_ Документация_.PDF20.03.2020
Указания за участие към Обява 022_ Указания към участниците-Събиране на оферти с обява 2020 - за обединяване.doc20.03.2020
Методика за оценка на офертите3_ Методика за оценка на офертите-Красива България.docx20.03.2020
Протокол за класиране - Обява 02Protokol_ Obiava_ 02_ SMR Tekusht Remont Ograda ODZ Samokovo_ 2020.PDF28.04.2020
Договор за изпълнение на поръчкатаДоговор_ БОЖКОВ БИЛД_ ТР_ Ограда ОДЗ Самоково_2020.PDF01.06.2020