Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Техническа спецофикация6_ Техническа спецификация.doc24.03.2020
Решение за откриване на процедура АОП1_ Reshenie_ AOP_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF24.03.2020
Обявление за поръчка 00580-2020-00102_ Obiavlenie_ AOP_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF24.03.2020
Количествена сметка5_ KSS_ 23 03 2020.xlsx24.03.2020
Образци и приложения към Документацията4.1_ 4.6_ Образци и Приложения към Документация_ ДРЕБНОМАЩАБНИ_ 2020.rar24.03.2020
Схеми Дребномащабни7_ Shemi_ Drebnomashtabni_.rar24.03.2020
ЕЕДОП файлове - Електронен ЕЕДОП8_ espd-request_ 00580-2020-0010.zip24.03.2020
Решение за откриване на процедура ФЕД01_ Reshenie_ FED_ Str_ Nadzor VIK Prespa_ Samokov_ 2020_.PDF24.03.2020
Документация за участие3.1_3.3_ Документация за участие_ ДРЕБНОМАЩАБНИ_ 2020.rar24.03.2020
Решение и Обявление за изменение АОП02_ Resh_ Obiavlenie_ Promiana_ AOP_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF15.04.2020
Протокол 1Protokol_ 1_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF02.06.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложенияSaobshtenie_ Otvar_ Cenovi Pred_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF04.08.2020
Доклад на комисиятаDoklad_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF19.08.2020
Решение за определяне на изпълнителиReshenie Izpalinetli_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020_.PDF19.08.2020
Приложение към Протокол 3Prilogenie kam Protokol 3_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF19.08.2020
Протокол 3Protokol_ 3_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020_.PDF19.08.2020
Протокол 2Protokol_ 2_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020_.PDF19.08.2020
Обявление за възложена поръчка ОП 1 - ОП 4 00580-2020-0010Обявление за възложена поръчка_ ОП 1_ ОП 4_ 00580-2020-0010.mhtml21.10.2020
Договори за изпълнение от ОП 1 до ОП 4Договори за изпълнение_ ОП 1 до ОП 4_ Дребномащабни_ 2020.rar21.10.2020
Договори за изпълнение на ОП 5 и ОП 6Договори за изпълнение_ ОП 5_ ОП 6_ ДРЕБНОМАЩАБНИ_ 2020.rar04.12.2020
Обявление за възложена поръчка ОП 5 - ОП 6 - 00580-2020-0010Обявление за възлож. поръчка_ ОП 5_ ОП 6_ 00580-2020-0010.mhtml04.12.2020