Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обявление за поръчка АОП2_ Obiavlenie_ AOP_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF27.03.2020
Обявление за поръчка ЕС2_ Obiavlenie_ EU_ 2020-OJS062-148417-bg.pdf27.03.2020
ЕЕДОП файлове - Електронен ЕЕДОП5_ espd-request_ 00580-2020-0009_.zip27.03.2020
Техническа Спецификация4_ Техническа спецификация_ SN_ EE_ U_.docx27.03.2020
Документация за участие и Образци3.1_ 3.4_ Документация и Образци_ Строителен Надзор ЕЕ Училища_ 2020_.rar27.03.2020
Решение за откриване на процедурата ФЕД01_ Reshenie_ FED_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020.PDF27.03.2020
Решение за откриване на процедурата АОП1_ Reshenie_ AOP_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020.PDF27.03.2020
Разяснние на запитване - 1Raziasnenie_ 01_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF21.04.2020
Съобщение за удължаване на сроковетеSaobshtenie_ Udalgvane Srok_ 02_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020.PDF21.04.2020
Решение и Обявление за удължаване на срокове - ФЕД02_ Resh_ Obiavlenie_ FED_ Promiana_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020.PDF27.04.2020
Решение и Обявление за удължаване на срокове - АОП02_ Resh_ Obiavlenie_ Izmenenie_ AOP_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF30.04.2020
Протокол 1Protokol_ 1_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF26.05.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложенияSaobshtenie_ Otvar_ Cenovi Pred_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF14.07.2020
Решение за определяне на изпълнителReshenie Izpalnitel_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF18.08.2020
Протокол 2Protokol_ 2_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF18.08.2020
Протокол 3Protokol_ 3_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF18.08.2020
Доклад на комисиятаDoklad_ Str_ Nadzor EE Uchilishta_ Samokov_ 2020_.PDF18.08.2020