Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Разяснение 1 по Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции. Raziasnenie_ 01_ 754_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018.PDF07.08.2018
Обявление за поръчка 00580-2018-0026 изходящ номер: 12 00 - 218 от дата: 02/08/2018 с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции.2_ Obiavlenie_ EU_ 344795_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018_.PDF07.08.2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: 00580-2018-0026 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции Образци.docx07.08.2018
Разяснение 2 по Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции. Raziasnenie_ 02_ 757_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018.PDF07.08.2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: 00580-2018-0026 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции Documentacia_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018.docx07.08.2018
Обявление за поръчка 00580-2018-0026 изходящ номер: 12 00 - 218 от дата: 02/08/2018 с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции.2_ Obiavlenie_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018_.PDF07.08.2018
Разяснение 3 по Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции. Raziasnenie_ 03_ 759_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018.PDF07.08.2018
Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с номер 00580-2018-0026 Решение номер 01 - 1818 от 02.08.2018 г. с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции.01_ Reshenie_ FED_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018_.PDF07.08.2018
еЕЕДОП файлове в в два формата espd-request.zip07.08.2018
Протокол 1 от заседанията на комисията, за разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции.Protokol_ 1_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018_.PDF07.08.2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: 00580-2018-0026 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции Zaglav_ Stran_ Documentacia_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018.PDF07.08.2018
Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с номер 00580-2018-0026 Решение номер 01 - 1818 от 02.08.2018 г. с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции.1_ Reshenie_ AOP_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2018.PDF07.08.2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: 00580-2018-0026 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции Техническа спецификация.docx07.08.2018
Решение за прекратяване на обособени позицииreshenie za prekratiavane 2 op.pdf26.02.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложенияSaobshtenie_ Otvar_ Cenovi Pred_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2019.PDF06.03.2019
Протокол 2 Protokol_ 2_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2019_.PDF14.05.2019
Доклад на комисиятаDoklad_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2019_.PDF14.05.2019
Протокол 3Protokol_ 3_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2019_.PDF14.05.2019
Таблици за техническа оценка към Протокол 2Tablici_ TO_ Protokol 2_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2019.PDF14.05.2019
Решение за определяне на изпълнителиReshenie Izpalniteli_ Obshtestven Prevoz_ 21 OP_ Samokov_ 2019_.PDF14.05.2019
Договор 2 2019dogovor 2.pdf17.07.2019
Договор 4 2019dogovor 4.pdf17.07.2019
Договор 6 2019dogovor 6.pdf17.07.2019
Договор 3 2019dogovor 3.pdf17.07.2019
Договор 1 2019dogovor 1.pdf17.07.2019
Договор 5 2019dogovor 5.pdf17.07.2019
Договор 2 - 01.2020dogovor 2.pdf17.01.2020
Договор 4 - 01.2020dogovor 4.pdf17.01.2020
Договор 5 - 01.2020dogovor 5.pdf17.01.2020
Договор 7 - 01.2020dogovor 7.pdf17.01.2020
Договор 1 - 01.2020dogovor 1.pdf17.01.2020
Договор 3 - 01.2020dogovor 3.pdf17.01.2020
Договор 6 - 01.2020dogovor 6.pdf17.01.2020
Доклад БДОКЛАД Б_ Транспорт_ 2020_.PDF30.03.2020
Пртокол 1Б Протокол 1Б_ Транспорт_ 2020_.PDF30.03.2020
Решение за определяне на изпълнителиРешение_ Изпълнители_ Транспорт_ 2020_.PDF30.03.2020
Договор 4 - 08.2020dogovor 4.pdf03.08.2020
Договор 1 - 08.2020dogovor 1.pdf03.08.2020
Договор 6 - 08.2020dogovor 6.pdf03.08.2020
Договор 5 - 08.2020dogovor 5.pdf03.08.2020
Договор 2 - 08.2020dogovor 2.pdf03.08.2020
Договор 3 - 08.2020dogovor 3.pdf03.08.2020