Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00580-2020-001302.04.2020„ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ, ВЕЛОАЛЕИ И ПАРКИНГИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, по пет обособени позиции”.1779712.50355942.502135655.0030.04.2020 17:3004.05.2020 14:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2020-001130.03.2020„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ” с три обособени позиции;91520.5018304.10109824.6027.04.2020 17:3028.04.2020 14:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2020-001227.03.2020Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции; 128827.0025765.40154592.4023.04.2020 17:3024.04.2020 14:00АОПУслугаПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2020-000926.03.2020Упражняване на независим строителен надзор на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” гр. Самоков.18000.003600.0021600.0024.04.2020 17:3027.04.2020 14:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2020-001024.03.2020Благоустройствени дребномащабни мерки в населените места на община Самоков” по 6 обособени позиции;360188.6472037.73432226.3721.04.2020 17:3022.04.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
12 00 - 4720.03.2020"Текущ ремонт на ограда на ОДЗ „Самоково”-гр.Самоков", по проект „Красива България”.50041.0010008.2060049.2003.04.2020 0:0006.04.2020 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00580-2020-000819.03.2020Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на територията на гр. Самоков, община Самоков” по пет обособени позиции.168777.0033755.40202532.4009.04.2020 17:3010.04.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2020-000712.03.2020„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” гр. Самоков”.1683160.41336632.082019792.4902.04.2020 17:3003.04.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеПрекратенаПреписка
00580-2020-000602.03.2020„Упражняване на независим строителен надзор на обект: Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа”, гр. Самоков”.25000.005000.0030000.0030.03.2020 17:3031.03.2020 14:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2020-000513.02.2020„Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков”.199500.0039900.00239400.0004.03.2020 17:3005.03.2020 14:00АОПДоставкаПублично състезаниеОтворенаПреписка
94 00 - 30607.02.2020Покана за пазарни консултации от 07.02.2020 г. за изпълнение на дейност: Доставка на устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.0.000.000.0012.02.2020 17:3013.02.2020 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
04 00 - 3206.02.2020Покана за пазарни консултации от 06.02.2020 г. за изпълнение на дейност: Доставка на отоплителна техника по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020:0.000.000.0011.02.2020 17:3012.02.2020 13:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
26 00 - 18904.02.2020Покана за пазарни консултации от 04.02.2020 г. за изпълнение на дейност: Извършване на СМР по проект „Мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на СУ „Отец Паисий”, СУ „Никола Велчев” и трапезария” по процедура към Национален доверителен еко фонд; 0.000.000.0010.02.2020 17:3011.02.2020 11:00СтроителствоДругиОтворенаПреписка
00580-2020-000404.02.2020„Доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Самоков чрез използване на карти за безналично плащане”.646000.00129200.00775200.0011.02.2020 17:3012.02.2020 11:00АОПДоставкаДоговаряне без обявлениеОтворенаПреписка
94 00 - 21724.01.2020Покана за пазарни консултации от 24.01.2020 г., за изпълнение на дейност: Доставка на етно обзавеждане по проект - BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.0.000.000.0029.01.2020 17:3030.01.2020 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
12 00 - 924.01.2020„Ремонт на покрив на ОУ „Васил Левски” в с. Ярлово, община Самоков”. 81944.1716388.8398333.0003.02.2020 17:3004.02.2020 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
04 00 - 1824.01.2020Покана за пазарни консултации от 24.01.2020 г. за изпълнение на дейност: Доставка на офис оборудване по проект - BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,0.000.000.0029.01.2020 17:3030.01.2020 10:30ДоставкаДругиОтворенаПреписка
04 00 - 1724.01.2020Покана за пазарни консултации от 24.01.2020 г., за изпълнение на дейност: Доставка на информационен киоск по проект - BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,0.000.000.0029.01.2020 17:3030.01.2020 10:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
94 00 - 20623.01.2020Покана пазарни консултации от 23.01.20120 г. за изпълнение на дейност:Доставка на компютърна техника и специализирано оборудване по проект BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,0.000.000.0028.01.2020 17:3029.01.2020 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
00580-2020-000317.01.2020Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, община Самоков”11239.002247.8013486.8012.02.2020 17:3013.02.2020 14:00АОПУслугаПублично състезаниеОтворенаПреписка