Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПСтатусФайловеВид процедура
12 00 - 10122.05.2019„Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход МБАЛ Самоков”, находящ се в гр.Самоков, ул.”Македония”№49-ПИ 65231.907.178.9 ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.53197.0910639.4263836.5104.06.2019 17:3005.06.2019 14:00ТукОтворенаСъбиране на оферти с обява
12 00 - 10022.05.2019ПОЧИСТВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ РЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ70000.0014000.0084000.0003.06.2019 17:3004.06.2019 14:00ТукОтворенаСъбиране на оферти с обява
00580-2019-001422.05.2019ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на инвестиционен проект за нов обществен център на к.к. Боровец”.596960.00119392.00716352.0028.05.2019 17:3029.05.2019 14:00ТукОтворенаДоговаряне без предварително обявление
00580-2019-001316.05.2019„ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ПРИ ОБЩИНА САМОКОВ” с две обособени позиции: 1. Доставка на употребяван лекотоварен автомобил (пикап) 1+1 места; 2. Доставка на употребяван пътнически автомобил (пикап) 4+1 места.23750.004750.0028500.0018.06.2019 17:3019.06.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
12 00 - 9413.05.2019„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ НОВИ ПАРКИНГ АВТОМАТИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ”42500.008500.0051000.0023.05.2019 17:3027.05.2019 10:00ТукОтворенаСъбиране на оферти с обява
00580-2019-001215.04.2019Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Подридна“ Обособена позиция 2: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Мусала“ Обособена позиция 3: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Смирненски” Обособена позиция 4: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Ботев”119417.0023883.40143300.4017.05.2019 17:3020.05.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
00580-2019-001125.03.2019„Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков”.393842.0078768.40472610.4008.04.2019 17:3009.04.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
00580-2019-001013.03.2019„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ– САМОКОВ” с четири обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка, монтаж, пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор и обучение за работа с нея; Обособена позиция 2. Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито; Обособена позиция 3. Доставка на употребявана мобилна дробилка; Обособена позиция 4. Доставка на употребяван товарен автомобил.390000.0078000.00468000.0019.04.2019 17:3022.04.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
00580-2019-000711.03.2019„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков. Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков”; Обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков”7643416.001528683.209172099.2012.04.2019 17:3015.04.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
00580-2019-000808.03.2019Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по шест обособени позиции: Обособена позиция 1: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Подридна“ - от ул.»Македония» до ул. «Константин Фотинов» с дължина 300 м. ф 90 мм. Обособена позиция 2: “ Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Мусала“ - от ул.»Христо Смирненски» до ул. «Захари Зограф», с дължина 100 м.,ф 90 мм. Обособена позиция 3: “ Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Мусала“ - от ул.»Христо Смирненски» до ул. «Мургаш», с дължина 350 м.,ф 110 мм. Обособена позиция 4: “ Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Смирненски” - от ул. “Мусала” до ул.”Цар Борис III” с дължина 340 м,ф 90 мм. Обособена позиция 5: “ Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Ботев” - от ул. “ Цар Борис III” до ул.”Захари Зограф” с дължина 430 м,ф 90 мм. Обособена позиция 6: “Текущ ремонт на други участъци от компроментирани водопроводи в населените места в община Самоков”335958.3467191.67403150.0116.04.2019 17:3017.04.2019 14:00ТукЧастичноОткрита процедура
00580-2019-000907.03.2019ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на природен газ за нуждите на Община Самоков”.1453912.00290782.401744694.4013.03.2019 17:3014.03.2019 14:00ТукОтворенаДоговаряне без предварително обявление
00580-2019-000621.02.2019"Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков"694000.00138800.00832800.0029.03.2019 17:3001.04.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
00580-2019-000521.02.2019ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНО ПЛАТНО НА ОБЩИНСКИ ПЪТSFO2579 /II- 82, САМОКОВ – СОФИЯ/- ГОРНИ ОКОЛ – ДОЛНИ ОКОЛ -/II-82/ (В ТОВА ЧИСЛО И ПОДПОРНА СТЕНА) ПРИ КМ 8+700,002940.00588.003528.0026.02.2019 17:3027.02.2019 10:00ТукОтворенаДоговаряне без обявление
00580-2019-000418.02.2019Строителство на обект: „Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа”, гр Самоков625250.00125050.00750300.0025.03.2019 17:3026.03.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
1200 - 2915.02.2019"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ, СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ И УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ,ОБЛ.СОФИЙСКА” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ” Обособена позиция № 3: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ Обособена позиция № 4: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАТА НАСТИЛКА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ58331.0011666.2069997.2022.02.2019 17:3025.02.2019 14:00ТукОтворенаСъбиране на оферти с обява
00580-2019-000315.02.2019Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустройство и изграждане на тротоари, детски площадки, спортни зони и места за отдих в с. Клисура, с. Ковачевци, с. Злокучене, с. Бели Искър, с. Маджаре, с. Доспей, с. Говедарци, Община Самоков, обл. Софийска” по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустрояване и изграждане на място за отдих, детска площадка и зона за спорт в центъра на с.Клисура, общ. Самоков Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустрояване на част от градинката, изграждане на детска площадка и ремонт на съществуваща сцена в центъра на с.Ковачевци, Община Самоков Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на СМР, свързано с изграждане на спортна площадка в центъра на с.Злокучане, Община Самоков Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител на СМР, свързано с изграждане на тротоари от тротоарни плочки в с.Бели Искър между о.т. 10,17,18,31 и о.т. по регулациония план на с.Бели Искър, Община Самоков Обособена позиция № 5: Избор на изпълнител на СМР, свързано с изграждане на тротоари /само бордюри/ в с.Маджаре, Община Самоков, от сградата на кметството до края на регулацията към с.Говедарци – двустранно Обособена позиция № 6: Избор на изпълнител на СМР, свързано с изграждане на тротоари от плътен асфалтобетон в центъра на с.Доспей, Община Самоков Обособена позиция № 7: Избор на изпълнител на СМР, свързано с изграждане на тротоари L=265m от плътен асфалтобетон в с.Говедарци, Община Самоков131970.5026394.10158364.6018.03.2019 17:3019.03.2019 14:00ТукОтворенаПублично състезание
1200-2413.02.2019Изработване на 15 /петнадесет/ броя проекти за подробни устройствени планове за нуждите на община Самоков60791.0012158.2072949.2020.02.2019 17:3021.02.2019 14:00ТукОтворенаСъбиране на оферти с обява
00580-2019-000231.01.2019ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” по две обособени позиции43750.008750.0052500.0008.02.2019 17:3012.02.2019 15:00ТукОтворенаДоговаряне без предварително обявление
00580-2019-000121.01.2019„ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕЯ НА ЗДРАВЕТО – II ЕТАП ПАРК „РИДО‘‘ в гр. Самоков, обл. Софийска. 234825.2546965.05281790.3025.02.2019 17:3026.02.2019 14:00ТукОтворенаОткрита процедура
00580-2018-003319.12.2018ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНО ПЛАТНО НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO2579 /II- 82, САМОКОВ – СОФИЯ/ - ГОРНИ ОКОЛ – ДОЛНИ ОКОЛ - /II-82/ (В ТОВА ЧИСЛО И ПОДПОРНА СТЕНА) ПРИ КМ 8+700,00”. 98038.0019607.60117645.6002.01.2019 10:0002.01.2019 10:00ТукОтворенаДоговаряне без предварително обявление