Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриване на процедура ФЕД01_ Reshenie_ FED_ Str_ Nadzor VIK Prespa_ Samokov_ 2020_.PDF24.03.2020
Решение за откриване на процедура АОП1_ Reshenie_ AOP_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF24.03.2020
Обявление за поръчка 00580-2020-00102_ Obiavlenie_ AOP_ BU Drebnomashtabni_ 6 OP_ Samokov_ 2020.PDF24.03.2020
Документация за участие3.1_3.3_ Документация за участие_ ДРЕБНОМАЩАБНИ_ 2020.rar24.03.2020
Образци и приложения към Документацията4.1_ 4.6_ Образци и Приложения към Документация_ ДРЕБНОМАЩАБНИ_ 2020.rar24.03.2020
Количествена сметка5_ KSS_ 23 03 2020.xlsx24.03.2020
Техническа спецофикация6_ Техническа спецификация.doc24.03.2020
Схеми Дребномащабни7_ Shemi_ Drebnomashtabni_.rar24.03.2020
ЕЕДОП файлове - Електронен ЕЕДОП8_ espd-request_ 00580-2020-0010.zip24.03.2020