Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обява 071_ Obiava_ 07_ Podmiana Otoplit. Tela v DG Zornica_ Samokov_ 2019_.PDF05.06.2019
Информация за публикувана обява 0701_ Info za Publ. Obiava_ 07_ Podmiana Otoplit. Tela v DG Zornica_ Samokov_ 2019.PDF05.06.2019
Указания Обява 072_ Ukazania_ Obiava_ 07_ Podmiana Otoplit. Tela v DG Zornica_ Samokov_ 2019.doc05.06.2019
Заглавна страница Указания2.1_ Zagalv_ Stran_ Ukazania_ Obiava_ 07_ .PDF05.06.2019
Договор Проект3_ Договор за СМР- проект.doc05.06.2019
Образци към Обява 074_ Obrazci_ Obiava_ 07_ ЗОРНИЦА.rar05.06.2019
Техническа спецификация6_ Техническа спецификация .doc05.06.2019
Обяснителна Записка 7_ Ob zapiska.pdf05.06.2019
Проект 18_ proekt 1.jpg05.06.2019
Проект 29_ proekt 2.jpg05.06.2019
Количествена сметка5_ КСС.doc05.06.2019
Протокол 1 към Обява 07Protokol_ 1_ Obiava_ 07_ Podmiana Otoplit. Tela v DG Zornica_ Samokov_ 2019.PDF20.06.2019
Протокол 2 за класиранеProtokol_ 2_ Klasirane_ Obiava_ 07_ Podmiana Otoplit. Tela v DG Zornica_ Samokov_ 2019.PDF12.07.2019
Договор за изпълнение по Обява 07Договор за СМР_ ОТ_ ДГ Зорница_ ПОЛЮС-ТМ_ 2019.PDF26.08.2019