Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обява 061_ Obiava_ 06_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019_.PDF31.05.2019
Заглавна страница Документация2.1_ Zaglav. Stran_ Documentacia_ Obiava_ 06_.PDF31.05.2019
Информация за публикувана Обява 0601_ Info za Publ. Obiava_ 06_ AOP_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019.PDF31.05.2019
Документация за участие2_ Documentacia_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019.docx31.05.2019
Техническа спецификация3_ Tehnicheska-Specifikacia_-Dostavka-Kancelarski-Materiali_-Obshtina-Samokov.docx31.05.2019
Разяснение1Raziasnenie_ 01_ Obiava_ 06_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019_.PDF07.06.2019
Разяснение3Raziasnenie_ 03_ Obiava_ 06_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019_.PDF07.06.2019
Разяснение2Raziasnenie_ 02_ Obiava_ 06_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019_.PDF07.06.2019
Протокол за класиранеProtokol_ Klasirane_ Obiava_ 06_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019.PDF19.06.2019
Договор за изпълнение по Обява 06Dogovor_ OFFICE CONSUMATIVI_ Obiava_ 06_ Dostavka Kancelar. Materialli Samokov_ 2019.PDF07.08.2019