Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриване на процедурата АОП1_ Решение_ АОП_ СМР Водопроводи_ 5 ОП_ Самоков_ 2020.PDF19.03.2020
Обявление за поръчка 00580-2020-00082_ Обявление_ АОП_ СМР Водопроводи_ 5 ОП_ Самоков_ 2020.PDF19.03.2020
Заглавна страница на Документацията3.1_ Заглав_ Страница_ Документация_.PDF19.03.2020
Документация за участие3_ Документация_ СМР Водопроводи_ 5 ОП_ Самоков_ 2020.doc19.03.2020
Техническа спецификация4_ ТС_ СМР Водопроводи_ 5 ОП_ Самоков_ 2020.docx19.03.2020
Решение за откриване на процедурата ФЕД01_ Решение_ FED_ СМР Водопроводи_ 5 ОП_ Самоков_ 2020.PDF19.03.2020
Количествена сметка5_ KSS_ СМР Водопроводи_ 5 ОП_ Самоков_ 2020 .xls19.03.2020
ЕЕДОП файлове - Електроненен ЕЕДОП6_ espd-request_ 00580-2020-0008_.zip19.03.2020