Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриване на процедура ФЕД01_ Reshenie_ FED_ Str. Nadzor Depo_ Samokov_ 2019_.PDF14.11.2019
Заглавна страница Документация за участие3.1. Заглав_ Страница_ ДОКУМЕНТАЦИЯ Надзор Депо.PDF14.11.2019
Документация за участие3.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ Надзор Депо.doc14.11.2019
Решение за откриване на процедура АОП 00580-2019-00241_ Reshenie_ AOP_ Str. Nadzor Depo_ Samokov_ 2019_.PDF14.11.2019
Обявление за поръчка АОП 00580-2019-00242_ Obiavlenie_ AOP_ Str. Nadzor Depo_ Samokov_ 2019_.PDF14.11.2019
Обявление за поръчка ЕС 2019/S 220-5399942_ Obiavlenie_ EU_ 2019-OJS220-539994-bg.pdf14.11.2019
Образци към Документацията за участие3.3._ Образци_ Строителен надзор ДЕПО_.docx14.11.2019
Проект на договор към Документацията3.4. Договор проект_ Надзор ДЕПО.docx14.11.2019
Техническа спецификация към Документацията4_ Техническа Спецификация_ Надзор Депо_.docx14.11.2019
ЕЕДОП файлове за участие в процедурата 5_ espd-request_ 00580-2019-0024.zip14.11.2019
Протокол 1 Protokol_ 01_ Str. Nadzor Depo_ Samokov_ 2020_.PDF20.01.2020