Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Информация за публикувана Обява 09 - АОП1_ Info za Publ. Obiava_ AOP_ 09_ T_ Proekti_ Ulici_ 3 OP_ Samokov_ 2019_.PDF12.11.2019
Обява 09 - Технически Проекти Улици по 3 ОП2_ Обява_ 09_ Техн_ Проекти Улици_ 3 ОП_ Самоков_ 2019_.PDF12.11.2019
Документация за Обява 09 - Технически проекти улици по 3 ОП3.2_ Документация_ ОБЯВА_ 09_ Техн_ Проекти Улици_ 3 ОП_ Самоков_ 2019.doc12.11.2019
Методика за оценка - Обява 093.3_ Metodika_Obiava_ 09_ T_ Proekti_ Ulici_ 3 OP_ Samokov_ 2019.docx12.11.2019
Заглавна страница на Документация за Обява 093.1_ Заглавна страница_ Документация_ ОБЯВА_ 09 .PDF12.11.2019
Технически спецификации за Обява 09 - Технически проекти улици по 3 ОПTehn. Secifik_ Obiava_ 09_ Documentacia_ Tehnich_ Proekti_ Ulici_ 3 OP_ Samokov_ 2019.rar12.11.2019
Протокол за класиране Обява 09П Р О Т О К О Л_ Обява_ 09_ Техн_ Проекти Улици_ 3 ОП_ Самоков_ 2020.PDF07.01.2020
Договор за изпълнение на ОП 1Договор_ ОП 1_ Атанаска Найденова_ СН Улици_ Самоков.PDF07.02.2020
Договор за изпълнение на ОП 2Договор_ ОП 2_ Атанаска Найденова_ СН Улици_ Самоков.PDF07.02.2020
Договор за изпълнение на ОП 3Договор_ ОП 3_ АСТРА КОНСУЛТ_ СН Улици_ Самоков_.PDF10.03.2020