Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
еЕЕДОП файлове espd-request_ 00580-2019-0008.zip07.03.2019
Решение за откриване на процедурата АОП1_ Reshenie_ AOP_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.PDF07.03.2019
Обявление ЕС2_ Obiavlenie_ EU_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019-OJS048-109366-bg.pdf07.03.2019
Документация3_ Documentacia_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.doc07.03.2019
Заглавна страница3_ Zaglav_ Stran_ Documentacia_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.PDF07.03.2019
Техническа спецификация4_ TS_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.docx07.03.2019
Количествена сметка5_ KS_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.xlsx07.03.2019
Решение за откриване на процедурата ФЕД01_ Reshenie_ FED_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019_.PDF07.03.2019
Решение за прекратяване на ОП 1, 3, 4 и 5 Reshenie_ Prekrat_ 4 OP_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.PDF26.03.2019
Решение за прекратяване на ОП 2Reshenie_ Prekrat_ OP 2_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019_.PDF09.04.2019
Разяснение 1Raziasnenie_ 01_ Procedura_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019_.PDF09.04.2019
Обявление до АОП за прекратяване на ОП 1, 3, 4 и 5Obiavlenie_ AOP_ Prekrat_ 4 OP_ Porachka_ 00580-2019-0008_.PDF09.04.2019
Обявление до АОП за прекратяване на ОП 2Obiavlenie_ AOP_ Prekrat_ OP 2_ Porachka Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019.PDF24.04.2019
Протокол №1 по чл.57 ал.7 от ППЗОП за обособена позиция №6\\sam\obshta_\web stranica\Za kachvane\Protokol 1 Vodoprovod OP 6.pdf29.04.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложенияSaobshtenie_ Otvar_ Cenovi Pred_ Podmiana Vodoprovodi_ 6-1_OP_ Samokov_ 2019.PDF19.06.2019
Протокол 2Protokol_ 2_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019_.PDF03.07.2019
Доклад на комисиятаDoklad_ Podmiana Vodoprovodi_ 6-1_OP_ Samokov_ 2019_.PDF03.07.2019
Протокол 3Protokol_ 3_ Podmiana Vodoprovodi_ 6 OP_ Samokov_ 2019_.PDF03.07.2019
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_ Izbor_ Izpalnitel_ Podmiana Vodoprovodi_ 6-1_OP_ Samokov_ 2019.PDF03.07.2019
Договор за изпълнение по ОП 6Dogovor_ OP 6_ Podmiana Vodoprovodi_6-1_ OP_ Samokov_ 2019_.PDF14.11.2019
Обявление за възложена поръчка- ОП 6 00580-2019-0008Obiavlenie_ Vazlog_ Porachka_ OP 6_ Podmiana Vodoprovodi_6-1_ OP_ Samokov_ 2019.PDF19.11.2019
Обявление за възложена поръчка- ОП 6- ЕСObiavlenie za Vazlog_ Porachka_ 2019-OJS223-546122-bg.pdf19.11.2019