Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обява 01 за обществена поръчка 2_ Obiava_ 01_ SMR_ Remont OU Vasil Levski_ Iarlovo_ 2020_.PDF24.01.2020
Документация за участие за Обява 01 3.1_ Documentacia_ Obiava_ 01_ SMR_ Rem. OU Vasil Levski_ Iarlovo_ 2020_.rar24.01.2020
Образци към Документацията3.2_ Образци към Документацията_.rar24.01.2020
Техническа спецификация за Обява 014_ Tehnicheska Specifikacia_ Remont OU Vasil Levski_ Iarlovo_ 2020_.doc24.01.2020
КС за Обява 015_ KS_ Remont OU Vasil Levski_ Iarlovo_ 2020_.xlsx24.01.2020
Инормация за пулбликувана Обява 01 - РОП1_ Info za Publ. Obiava_ 01_ SMR_ Rem. OU Vasil Levski_ Iarlovo_ 2020_.PDF24.01.2020
е-ЕЕДОП файлове за Обява 016_ espd-request_ Obiava_ 01_ 2020_.zip24.01.2020
Протокол за класиране Обява 01П Р О Т О К О Л_ Класиране_ Обява_ 01_ СМР Ремонт ОУ Васил Левски Ярлово_ 2020.PDF27.02.2020