Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение01_ Reshenie_ FED_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019_.PDF16.08.2019
Решение АОП1_ Reshenie_ AOP_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019_.PDF16.08.2019
Обявление доставка2_ Obiavlenie_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019_.PDF16.08.2019
Обявление2_ Obiavlenie_ EU_ Dosotvka Elektro Avtomobil_ 2019-OJS157-387201-bg.pdf16.08.2019
Заглавна страница3.1_ Zaglavna Stran_ Dokumentacia_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019.PDF16.08.2019
Документация3.2_ Dokumentacia_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019.docx16.08.2019
Образци4_ ОБРАЗЦИ.docx16.08.2019
Договор5_ ДОГОВОР_ Електро автомобил_.docx16.08.2019
Техн. спецификация6_ Техн. спецификация_ .docx16.08.2019
ЕЕДОП файлове7_espd-request_ 00580-2019-0022_.zip16.08.2019
Протокол 1Protokol_ 1_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019.PDF20.09.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложенияSaobshtenie_ Otvar_ Cenovi Pred_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019.PDF04.10.2019
Протокол 2Protokol_ 2_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019.PDF10.10.2019
Протокол 3Protokol_ 3_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019.PDF10.10.2019
Доклад на комисиятаDoklad_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019_.PDF10.10.2019
Решение за определяне на изпълнителReshenie_ Izbor_ Izpalnitel_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2019_.PDF10.10.2019
Решение за изменение на решение за определяне на изпълнителРЕШЕНИЕ_ Изменение_ Класиране_ 2_ Доставка Нов Електро Автомобил_ 2019.PDF04.12.2019
Договор за изпълнение на обществената поръчкаДОГОВОР_ ОМНИКАР АУТО_ Доставка Нов Електро автомобил_ 2020.PDF31.01.2020
Обявление за възложена поръчка - АОПObiavlenie_ AOP_ Vazlog_ Porachka_ Dostavka Elekto_ Avtomobil_ Samokov_ 2020.PDF04.02.2020