Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Заглавна страница Документация3_ Zaglav_ Stran_ Ukazania_Obiava_ 03_ Obshtina Samokov_ 2019 .PDF12.05.2019
Техническа спецификация за Обява 034_ Tehnicheska Specifikacia_ Dostavka Parking Avtomati_ Obshtina Samokov_ 2019.docx12.05.2019
Документация за Обява 032_ Documentacia_ Obiava_ 03_ Dostavka Parking Avtomati_ Obshtina Samokov_ 2019.docx12.05.2019
Информация за публикувана обява 031_ Info za Publ. Obiava_ 03_ AOP_ Dostavka Parking Avtomati_ Obshtina Samokov_ 2019.PDF12.05.2019
Обява 03 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ НОВИ ПАРКИНГ АВТОМАТИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ01_ Obiava_ 03_ Dostavka Parking Avtomati_ Obshtina Samokov_ 2019.PDF12.05.2019
Протокол за класиране към Обява 03Protokol_ Klasirane_Obiava_ 03_ Dostavka Parking Avtomati_ Obshtina Samokov_ 2019.PDF21.06.2019
Договор за изпълнение по Обява 03Договор_ 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ_ Obiava_ 03_ Dostavka Parking Avtomati_.PDF23.08.2019