Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Покана за пазарни консултации1_ Покана.pdf23.01.2020
Представяне на участника2_ Представяне на участника - обр. 1.docx23.01.2020
Техническо предложениеТехническо предложение- обр. 2.docx23.01.2020
Ценово предложениеЦеново предложение - обр. 3.docx23.01.2020
Количествена сметкаKCC - обр. 3.1..xlsx23.01.2020
Техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf23.01.2020