Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Заглавна страница Указания Обява 052.1_ Zaglav. stran._ Ukazania_ Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019 .PDF21.05.2019
Указания Обява 052_ Ukazania_ Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019_.doc21.05.2019
Договор Проект Обява 053_ Договор за СМР- проект.doc21.05.2019
Техническа Спецификация Обява 054.1_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019.docx21.05.2019
Количествена сметка Обява 055_ КСС оферта.xlsx21.05.2019
Образци към Обява 056_Obrazci_ Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019_.rar21.05.2019
Модел към ТС4.2_ поликлиника 1-Model.pdf21.05.2019
Информация за публикувана Обява 0501_ Info za Publ. Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019.PDF21.05.2019
Обява 051_ Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019_.PDF21.05.2019
Протокол за избор на изпълнителProtokol Izpalnitel_ Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019.PDF10.07.2019
Договор за изпълнение по Обява 05Dogovor_ Obiava_ 05_ Dostapna Sreda_ Rampa MBAL KB_ Samokov_ 2019.PDF08.08.2019